پاورپوینت درباره زیست


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   دسته بندی: Powerpoint   نوع فایل: ppt  (قابل ويرايش و آماده پرينت )   تعداد اسلاید: 35  اسلاید  قسمتی از متن فایل دانلودی یک جامعه زیستی شامل ………. گونه و هر جمعیت شامل ………. گونه می باشد. 1: چند- چند 2: 1-1 3: 1- چند 4: چند- 1 گزینه 4 کدام یک از موارد زیر یک جمعیت را تشکیل می دهد؟ 1: سهره های گالاپاگوس در بهار 2005 2: باکتری های بی هوازی موجود در روده انسان در یک لحظه خاص 3: درختان بلوط جنگل های کردستان در تابستان 2001 4: پرندگان موجود در جزایر گالاپاگوس در بهار 2002 گزینه 3: فقط گزینه 3، یک گونه هستند. کدام یک نشان دهنده نوع رابطه بین جمعیت و محیط زیست است؟ 1: اندازه جمعیت 2: پراکنش یکنواخت 3: تراکم جمعیت 4: توان بقا گزینه 2 بر اساس الگوی رشد لجیستسک، با ………. رقابت و نزدیک شدن اندازه جمعیت به گنجایش محیط، آهنگ رشد ………. می شود. 1: کاهش- تند 2: افزایش- تند 3: افزایش- کند 4: کاهش- کند گزینه 3 عوامل اصلی محدود کننده جمعیت در بسیاری از گونه ها، …