پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان «رنگین کمان جمعه»

شناسه محصول: 8bb4acca1815 دسته:

توضیحات

پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان «رنگین کمان جمعه»

پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان «رنگین کمان جمعه»

دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایۀپنجمدبستان«رنگینکمانجمعه»
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۸
 
 
 
 
درس هفتم
رنگین کمان جمعه
سال ها پیش هر وقت نامت را می شنیدم به یاد تعطیلی و استراحت و تفریح و مهمانی می افتادم؛ و فکر می کردم جمعه ها همه جا و همه چیز تعطیل می شود!
کم کم خیلی چیزها درباره اتیاد گرفتم و تو را بیشتر شناختم و تو در نگاه من بزر گتر و زیباتر شدی.
امام علی علیه السّلام می فرماید:
«رمضان بهترین…

پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان «رنگین کمان جمعه»

دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایۀپنجمدبستان«رنگینکمانجمعه»
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۸
 
 
 
 
درس هفتم
رنگین کمان جمعه
سال ها پیش هر وقت نامت را می شنیدم به یاد تعطیلی و استراحت و تفریح و مهمانی می افتادم؛ و فکر می کردم جمعه ها همه جا و همه چیز تعطیل می شود!
کم کم خیلی چیزها درباره اتیاد گرفتم و تو را بیشتر شناختم و تو در نگاه من بزر گتر و زیباتر شدی.
امام علی علیه السّلام می فرماید:
«رمضان بهترین…

پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایۀ پنجم دبستان «رنگین کمان جمعه»

دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان پایۀپنجمدبستان«رنگینکمانجمعه»
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۸
 
 
 
 
درس هفتم
رنگین کمان جمعه
سال ها پیش هر وقت نامت را می شنیدم به یاد تعطیلی و استراحت و تفریح و مهمانی می افتادم؛ و فکر می کردم جمعه ها همه جا و همه چیز تعطیل می شود!
کم کم خیلی چیزها درباره اتیاد گرفتم و تو را بیشتر شناختم و تو در نگاه من بزر گتر و زیباتر شدی.
امام علی علیه السّلام می فرماید:
«رمضان بهترین…

سایر رشته های فنی مهندسی