پاورپوینت در مورد اشتغالزایی در حوزه فناوری اطلاعات -بررسی راهکارهای نمونه‌ای ایجاد الگوی بومی اشتغالزایی-۲۰ اسلایدقتصاد نوين و روندهاي حاضر جهان [1] شكل عمومي تغيير تغيير اقتصاد معمول به اقتصاد متكي بر دانش (New Economy) روند رو به تزايد ادغام اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني: جريان كالا و خدمات سرمايه‌گذاري خارجي /جذب سرمايه‌ مهاجرت   روندهاي جديد: اشكال جديدي از رقابت و همكاري ميان شركتها و كشورها نشر ايده‌ها و فناوريهاي جديد در جهان و نفوذ در دايره ملي هر يك از كشورها اقتصاد نوين و روندهاي حاضر جهان [3] راهكارهاي عمومي اشتغال زایی در حوزه فناوری ارزيابي توان ملي [1] نمونه‌اي از شاخصهاي پايه نسبت سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه به توليد ناخالص ملي ارزيابي توان ملي [4] تراز صادراتي دانش و فناوري ارزيابي توان ملي [6] اشتغال در IT  نسبت به كل اشتغال ارزيابي وضع موجود كشور [1] نمونه‌اي از عاملهاي مخرب و سازنده ارزيابي وضع موجود كشور [2] مقايسه سرمايه لازم براي ايجاد شغل در حوزه فناوري اطلاعات و حوزه‌هاي معمول راهكارها [3] توسعه فعاليتهاي كارآفريني …