پاورپوینت در مورد بیماری آسکاریس لومبریکوئیدسفرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:34 اسلاید   برخی از اسلایدها: نام بیماری: آسکاریازیس، عفونت آسکاریس، عفونت کرم گرد. vریخت شناسی vاین کرم سفید یا صورتی رنگ با این مشخصات شناسایی می شود: (1) اندازه کرم نر 31ـ10 سانتی متر و ماده 35ـ 22 سانتی متر  (2) کوتیکول صاف با خطوط ظریف، (3) انتهای قدامی و خلفی مخروطی، (4) انتهای خلفی پاپیل دار و خم شده به طرف سطح شکمی و دارای اسپیکول (5) دهان به سه لب بیضوی و پاپیل های حسی،  (6) اعضای تولید مثل زوج در 3/2 خلفی کرم ماده و یک لوله منفرد پیچ و خم دار در کرم نر. تخم کرم دارای یک پوشش خارجی ناصاف، دارای برجستگی آلبومینی است که به عنوان یک سد کمکی در مقابل نفوذ پذیری عمل میکند ولی ممکن است وجود نداشته باشد.   تخم سالم دارای یک پوسته ی ضخیم، شفاف و هیالینی همراه با یک لایه ی خارجی نسبتا ضخیم که به عنوان محافظ عمل می کند  و نیز یک غشاء ظریف داخلی ویتلینی و لیپیدی است که بسیار غیرقابل نفوذ می باشد. چرخه ی زندگی: انسان میزبان واسط و نهایی کرم می باشد و تمامی مراحل رشد کرم در انسان طی می شود.  کرمهای با …