پاورپوینت در مورد درس سبک شناسی نثر ۲-مخصوص دانشجویان ادبیات و زبان فارسی دانشگاه پیام نورفرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:184 اسلاید   برخی از اسلایدها: «اهداف کلی درس»: هدف کلی از درس سبک شناسی نثر آشنایی دانشجو با دوره های مختلف سبکی نثرفارسی،انواع نثرومختصات سبکی آن است، به  نحوی که دانشجو بتواندپس ازآموختن کل مطالب کتاب،انواع نثر فارسی را به نحو مستدلی مشخص کند و آثارمعروف نثرهردوره را بشناسد. مقدمه ای بر دوره های نثر1: ادوار سبکی از دیدگاه تاریخی(بر حسب توالی قرون):   -نثر مرسل (معادل سبک خراسانی): قرون سوم و چهارم و نیمه اول قرن پنجم. -نثر بینابین:اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم. -نثر فنی: قرن ششم. مقدمه ای بر دوره های نثر2 -نثر مصنوع یا صنعتی: در قرن هفتم.       -نثر صنعتی و ساده: در قرن هشتم.       -نثر ساده: در قرن نهم تا اوایل قرن دهم.     -نثر ساده معیوب:از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم ادوار سبکی از جنبه سبک شناسی: -نثر مرسل        -نثر فنی      -نثر موزون   اقسام نثر موزون یا مسجع:     &nbsp …