پاورپوینت در مورد سندرم رایتر ( Reiter’s disease )-آرتریت راکتیو و سندرم رایتر-اسلاید ۱۲      سندرم رایتر ( Reiter’s disease )   آرتریت نوعی آرتریت غیر چرکی حاد بر اثر عفونت در نقطه دیگری از بدن است (معمولاً ادراری تناسلی یا روده‌ای) که ممکن است با علائم خارج مفصلی همراه گردد. سندرم رایتر ( Reiter’s disease ) (نوعی از آرتریت راکتیو) را بعنوان مجموعه‌ای از علایم مختلف توصیف کرده اندو در این بین سه علامت عمده آرتریت ( Arthritis )اورتریت غیر گونوکوکی و التهاب چشم تشکیل تریاد مشخص این سندروم را میدهند. آرتريت راکتيو و سندرم رايتر عدم کارائی مناسب سرمایه گذاری ها   تظاهرات بالينى   به‌دنبال عفونت‌هاى روده‌اى نسبت جنسى ۱ به ۱ است ولى آرتريت راکتيو ناشى از عفونت‌هاى ادرارى تناسلى عمدتاً در مردان جوان ديده مى‌شود. در اکثر موارد در ۴-۱ هفته قبل از شروع علائم ديگر، علائم عفونت ادرارى تناسى يا روده‌اى وجود دارد.   …   پ ارزيابى   – جستجوى کلاميديا با کشت، DFA يا EIA ترشحات گلو، اورترا سرويکس.   اتوژنز   تشخيص افتراقى درمان …     …