پاورپوینت در مورد سنگهای دستگاه ادراری-۲۰ سلایدبیماری سنگ های دستگاه ادراری ،سومین بیماری شایع سیستم ادراری ،بعد از عفونت دستگاه ادراری و بیماریهای پروستات،می باشد. Solubility product (KSP) :میزانی از اشباع که در آن ادرار و مواد معدنی اضافی به حالت تعدال می رسند.       Formation product (KFP) : حد نهایی فوق اشباع می باشد که بالاتر از آن ،کریستالیزاسیون  خودبخودی سریع اتفاق افتاده و تشکیل هسته شروع می شود.       تشکیل سنگ نیاز به ادرار فوق اشباع دارد.   تئوری های تشکیل سنگ مهارکننده های Cristalization  : یون های ادراری انواع سنگ های ادراری سنگ های کلسیمی علل هایپرکلسی اوری سنگهای اسید اوریکی سنگهای سیستینی سنگ های ادراری ناشی از عفونت – Struvite علائم و نشانه ها وسایر عناوین به همراه توضیحات مربوطه … …