پاورپوینت در مورد سنگ شناسی رسوبی -۵۲ اسلایدچرا سنگ هاي رسوبي را مطالعه مي کنيم؟ •سنگ هاي رسوبي سنگ منشا نفت و گاز هستند. •سنگ هاي رسوبي سنگ مخزن نفت و گازند. •سنگ هاي رسوبي مي توانند پوش سنگ باشند. •ذخاير معدني همچون آهن، پتاس، نمک و … در اين سنگ ها يافت مي شود. •ذغال يک سوخت فسيلي است که در توالي هاي رسوبي يافت مي شود. •محيط ها، فرايند هاي رسوبي، جغرافيا و آب و هواي قديمه را مي توان از مطالعه سنگ هاي رسوبي استنباط کرد. عواملي که تعيين کننده نوع سنگ رسوبي بوده و رسوبگذاري رسوبات را تحت تاثير قرار مي دهند: انواع سنگ هاي رسوبي سنگ هاي آواري (Siliciclastic Rocks) طبقه بندي سنگ هاي آواري کنگلومرا برش سنگ هاي آواري دانه متوسط ماسه سنگ سنگ هاي آواري دانه متوسط (ماسه سنگ ها) در کجاها تشکيل مي شوند : سنگ هاي آواري دانه ريز FINE GRAINED انواع سنگ هاي آواري دانه ريز Types of Fine Grained Siliciclastic Roc سنگ هاي بيوژنيک –  بيوشيميايي (Biogenic / Biochemical Rocks)ks   انواع کاني هاي آهن و سایر عناوین و توضیحات مربوطه … …