پاورپوینت در مورد فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده -۲۱ اسلایدتعریف دگرگونی: مجموعه فرایندهایی که تحت شرایط خاص،ساختمان و ترکیب کانی شناسی سنگ را تغییر داده و در حالت جامد سنگ جدیدی (موسوم به سنگ دگرگونی) به وجود آید. پس درتعریف کامل فرایند دگرگونی آنچه مهم است: عوامل دگرگونی: 1- نقش گرما 2- نقش فشار 3- نقش سیالات اقسام دگرگونی 2- دگرگونی ناحیه ای: 3- دگرگونی گرمابی (هیدروترمال): تغییر در بافت: تغییر در کانیها: طبقه بندی سنگ های دگرگونی: الف-2- شیست: الف-3- گنیس: ب) سنگهای فاقد جهت یافتگی: ب-2- کوارتزیت: ب-3- هورنفلس: دگرگونی و منابع طبیعی: … …