پاورپوینت در مورد معرفی تصویری خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران-صندوق ضمانت-۲۰ اسلایدتعاریف اعتبارسنجي : بررسيهاي مربوط به تعيين سقف اعتباري خريدار/بانك/صادركننده  موسسه تعيين كننده اعتبار بانكهاي خارجي صندوق: صندوق ضمانت صادرات ايران موسسات اعتبارسنجي: موسسات تعيين كننده اعتبار خريداران خارجي حساب باز: معامله اي كه بدون گشايش اعتبار اسنادي انجام مي شود L/C: اعتبار اسنادي ضمانتنامه هاي اعتباري خسارت به همراه نمودارهای مربوطه … …