پاورپوینت در مورد معیارهای تشخیصی اختلال دیس فوریک قبل از قاعدگی-۱۳ اسلاید1- سیر زمانی علایم : علایم در طی هفته آخر مرحله لوتئال وجود دارد ، در عرض چند روز اول خونریزی قاعدگی فروکش می کنند و در هفته بعد از خونریزی وجود ندارند .علایم در جریان اکثر سیکلهای قاعدگی ( و شاید همه آنها) رخ می دهند. 2- علایم:(وجود حداقل پنج علامت ضرورت دارد و باید حداقل شامل یکی از چهار علامت اول باشد) خلق به شدت افسرده اضطراب شدید ناپایداری عاطفی شدید خشم پابرجا و شدید کاهش علاقه به فعالیت های معمول لتارژی … 3- شدت : 4- سایر اختلالات: 5- تایید اختلال : اتیولوژی ارتباط سطح استروئیدهای گنادال و فعالیت سروتونرژیک مرکزی بیان شده است : درمان راهکارهای ارتباطی : رژیم غذایی:   وسایر عناوین و توضیحات مربوطه … …