پاورپوینت در مورد نظریه شناختی ژان پیاژه

شناسه محصول: f1a4b16eb5d5 دسته:

توضیحات

پاورپوینت در مورد نظریه شناختی ژان پیاژه

پاورپوینت در مورد نظریه شناختی ژان پیاژه

دانلود پاورپوینت در مورد نظریه شناختی ژان پیاژه
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۳
 
 
 
 
علاقه پیاژه به زیست شناسی باعث شد که او در ۲۲ سالگی به کسب درجه ی دکتری نایل شود. تحقیقات اختصاصی پیاژه در زمینه ی هوش با کار در آزمایشگاه بینه در پاریس آغاز شد .
پیاژه با توجه به پاسخ های کودکان به آزمون ها ، متوجه پاسخ های نادرست آن ها و نوعی نظم ویکنواختی در اشتباهات شد. ( کدیور ص ۲۲)
نکته ی جالب برای پیاژه این نبود که کودکان چه تعداد پاسخ…

پاورپوینت در مورد نظریه شناختی ژان پیاژه

دانلود پاورپوینت در مورد نظریه شناختی ژان پیاژه
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۳
 
 
 
 
علاقه پیاژه به زیست شناسی باعث شد که او در ۲۲ سالگی به کسب درجه ی دکتری نایل شود. تحقیقات اختصاصی پیاژه در زمینه ی هوش با کار در آزمایشگاه بینه در پاریس آغاز شد .
پیاژه با توجه به پاسخ های کودکان به آزمون ها ، متوجه پاسخ های نادرست آن ها و نوعی نظم ویکنواختی در اشتباهات شد. ( کدیور ص ۲۲)
نکته ی جالب برای پیاژه این نبود که کودکان چه تعداد پاسخ…

پاورپوینت در مورد نظریه شناختی ژان پیاژه

دانلود پاورپوینت در مورد نظریه شناختی ژان پیاژه
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۳
 
 
 
 
علاقه پیاژه به زیست شناسی باعث شد که او در ۲۲ سالگی به کسب درجه ی دکتری نایل شود. تحقیقات اختصاصی پیاژه در زمینه ی هوش با کار در آزمایشگاه بینه در پاریس آغاز شد .
پیاژه با توجه به پاسخ های کودکان به آزمون ها ، متوجه پاسخ های نادرست آن ها و نوعی نظم ویکنواختی در اشتباهات شد. ( کدیور ص ۲۲)
نکته ی جالب برای پیاژه این نبود که کودکان چه تعداد پاسخ…

سایر رشته های فنی مهندسی