پاورپوینت در مورد وسواس احتکار

شناسه محصول: 15b39da9af1c دسته:

توضیحات

پاورپوینت در مورد وسواس احتکار

پاورپوینت در مورد وسواس احتکار

دانلود پاورپوینت در مورد وسواس احتکار
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۷
 
 
 
 
اختلال وسواس احتکار
žوسواس احتکار، اصطلاحی است که برای توضیح رفتارهای افراطی انبار کردن در انسان به کار می رود. این اختلال رفتاری شامل جمع آوری یا ناتوانی در دور انداختن اشیاء است.
žاتاق هایی که تا سقف از اثاثیه، لوازم خانه، جعبه، کیسه های کالا، البسه و مواد دور ریختنی پر شده اند. به سختی میتوان یک تکه از دیوار یا کف اتاق را دید.
žاینجا به وضوح…

پاورپوینت در مورد وسواس احتکار

دانلود پاورپوینت در مورد وسواس احتکار
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۷
 
 
 
 
اختلال وسواس احتکار
žوسواس احتکار، اصطلاحی است که برای توضیح رفتارهای افراطی انبار کردن در انسان به کار می رود. این اختلال رفتاری شامل جمع آوری یا ناتوانی در دور انداختن اشیاء است.
žاتاق هایی که تا سقف از اثاثیه، لوازم خانه، جعبه، کیسه های کالا، البسه و مواد دور ریختنی پر شده اند. به سختی میتوان یک تکه از دیوار یا کف اتاق را دید.
žاینجا به وضوح…

پاورپوینت در مورد وسواس احتکار

دانلود پاورپوینت در مورد وسواس احتکار
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۷
 
 
 
 
اختلال وسواس احتکار
žوسواس احتکار، اصطلاحی است که برای توضیح رفتارهای افراطی انبار کردن در انسان به کار می رود. این اختلال رفتاری شامل جمع آوری یا ناتوانی در دور انداختن اشیاء است.
žاتاق هایی که تا سقف از اثاثیه، لوازم خانه، جعبه، کیسه های کالا، البسه و مواد دور ریختنی پر شده اند. به سختی میتوان یک تکه از دیوار یا کف اتاق را دید.
žاینجا به وضوح…

سایر رشته های فنی مهندسی