پاورپوینت در مورد پژوهش , مشکلات کنونی پژوهش و پیامدهای آنفرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:157 اسلاید   برخی از اسلایدها: مشکلات: •تكرار و اشباع موضوعي در برخي زمينه ها •رواج مسئله سازي و افول مسئله يابي •عدم عمق بخشی به پژوهش •حداقل نوآوري و خلاقيت پيامد ها: •عدم توليد دانش نو و مشاركت در پيشبرد علم •عدم سودمندی نتایج پژوهشها در فرایند توسعه •سلب اعتماد دولت و عدم اختصاص بودجه كافي •سلب اعتماد همگانی به مقوله پژوهش آيا نيل به مدارس بدون شکست تحصيلی ممکن است؟ •هم نظريه های يادگيری وهم تجربه های جهانی ( در چارچوب مدارس اثربخش)تاييد کننده امکان دستيابی به مدارس بدون اتلاف و شکست هستند. • •، گزارش 2006 يونسکو از کيفيت آموزش درجهان حاکی از موفقيت تعداد زيادی کشور در از بين بردن مردودی در سطح مدارس خود می باشد. •مفهوم مدرسه اثربخش در جهان بازگو کننده مدرسه ای است که برای حذف ابعاد اتلاف آموزشی تلاش می کند . • •شايد بتوان نظريه يادگيری در حد تسلط بلوم  نظريه پرداز بزرگ تعليم و تربيت را برجسته ترين و مرتبط ترين نظريه دراين زمينه دانست . مفهوم &laq …

دسته: برچسب: