پاورپوینت در مورد گوش انسان

شناسه محصول: c146b4b4c42a دسته:

توضیحات

پاورپوینت در مورد گوش انسان

پاورپوینت در مورد گوش انسان

پاورپوینت در مورد گوش انسان
اندام شنوایی در انسان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۸
 
 
 
 
 
 
 
 
بخشی از متن:

گوش در انسان مسئول ۲ امر حیاتی است “ شنوایی و تعادل“.
صداهای تشخیص داده شده از طریق گوشها ، اطلاعات اساسی را درباره محیط خارجی به ما می‌دهند و به ما اجازه می‌دهند با روشهای پیچیده‌ای چون گفتار و موسیقی ارتباط برقرار کنیم.

در حس تعادل ما نیز سهم دارند. درک ناخود آگاه وضعیت بدن در فضا به ما…

پاورپوینت در مورد گوش انسان

پاورپوینت در مورد گوش انسان
اندام شنوایی در انسان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۸
 
 
 
 
 
 
 
 
بخشی از متن:

گوش در انسان مسئول ۲ امر حیاتی است “ شنوایی و تعادل“.
صداهای تشخیص داده شده از طریق گوشها ، اطلاعات اساسی را درباره محیط خارجی به ما می‌دهند و به ما اجازه می‌دهند با روشهای پیچیده‌ای چون گفتار و موسیقی ارتباط برقرار کنیم.

در حس تعادل ما نیز سهم دارند. درک ناخود آگاه وضعیت بدن در فضا به ما…

پاورپوینت در مورد گوش انسان

پاورپوینت در مورد گوش انسان
اندام شنوایی در انسان
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۸
 
 
 
 
 
 
 
 
بخشی از متن:

گوش در انسان مسئول ۲ امر حیاتی است “ شنوایی و تعادل“.
صداهای تشخیص داده شده از طریق گوشها ، اطلاعات اساسی را درباره محیط خارجی به ما می‌دهند و به ما اجازه می‌دهند با روشهای پیچیده‌ای چون گفتار و موسیقی ارتباط برقرار کنیم.

در حس تعادل ما نیز سهم دارند. درک ناخود آگاه وضعیت بدن در فضا به ما…

سایر رشته های فنی مهندسی