پاورپوینت در مورد DSS و عوامل مربوط به آنفرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:17 اسلاید   برخی از اسلایدها: راه حل: – تصميم گيري مي تواند به کمک سيستمهاي کامپيوتري متصل به وب انجام شود. – ايده اصلي سرجمع کردن نتايج دو رويکرد هدف گرا و موضوعي فوق است که با تخصيص وزن مناسبي به نتايج حاصله انجام مي شود. – سيستم اجازه مي دهد که هر يک از اعضاي تيم به کمک کامپيوتر خود (به جاي ملاقات رودررو) يک ارزيابي کيفي يا کمي (و يا هر دو) را انجام دهد. – با استفاده از لينک هاي وب به اطلاعات مورد نظر خود دست يابد. – نظرات اعضا به کمک يک مدل رياضي جمع بندي مي شوند. پيکربندي DSS   ·مشخصات سيستم DSS هنگ کنگ: همه اعضاي تيم را در تصميم گيري هاي شخصي (فردي) ياري مي کند. – به صورت ثابت و تکرار شونده از آن استفاده مي شود. – داراي دو بخش اساسي داده و مدل است. – مبتني بر وب است. – از داده هاي موضوعي، شخصي و هدف گرا استفاده مي کند.           n …

دسته: برچسب: