پاورپوینت دستگاه عصبی و سلولهای عصبی                نوع فایل: power point قابل ویرایش 43 اسلاید   قسمتی از اسلایدها:        با استفاده از معادله نرنست و گلدمن برآیند پتانسیل انتشار یون های سدیم و پتاسیم مقدار 86- میلی ولت بدست می آید. – با توجه به اینکه نفوذ پذیری غشا نسبت به پتاسیم صد برابر یون سدیم است.        این نتیجه بدست می آید که انتشار پتاسیم سهم بیشتری در ایجاد پتانسیل غشا دارد.   فهرست مطالب و اسلایدها: مشخصات سلول های عصبی پتانسیل استراحت         عوامل مهم در ایجاد پتانسیل استراحت پمپ سدیم ـ پتاسیم گرادیان غلظتی حاصل از پمپ سدیم ـ پتاسیم سهم پتانسیل انتشار یون هدایت جهشی سیناپس میانجی های سیناپسی …