پاورپوینت روابط درون بخشی و برون بخشی

شناسه محصول: b631b82f8994 دسته:

توضیحات

پاورپوینت روابط درون بخشی و برون بخشی

پاورپوینت روابط درون بخشی و برون بخشی

پاورپوینت روابط درون بخشی و برون بخشی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۱
 
 
 
 
 
برخی از اسلاید های این پاورپوینت به زبان انگلیسی می باشند.
فهرست
معرفی
طبقه بندی سازمان بهداشت و درمان:
۱ – طبقه بندی شده مدت اقامت
۲ – طبقه بندی بر اساس نوع خدمات
۳ – طبقه بندی بر اساس نوع مالکیت
خلاصه
بیمارستان
– تعریف
– توابع بیمارستان…

پاورپوینت روابط درون بخشی و برون بخشی

پاورپوینت روابط درون بخشی و برون بخشی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۱
 
 
 
 
 
برخی از اسلاید های این پاورپوینت به زبان انگلیسی می باشند.
فهرست
معرفی
طبقه بندی سازمان بهداشت و درمان:
۱ – طبقه بندی شده مدت اقامت
۲ – طبقه بندی بر اساس نوع خدمات
۳ – طبقه بندی بر اساس نوع مالکیت
خلاصه
بیمارستان
– تعریف
– توابع بیمارستان…

پاورپوینت روابط درون بخشی و برون بخشی

پاورپوینت روابط درون بخشی و برون بخشی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۱
 
 
 
 
 
برخی از اسلاید های این پاورپوینت به زبان انگلیسی می باشند.
فهرست
معرفی
طبقه بندی سازمان بهداشت و درمان:
۱ – طبقه بندی شده مدت اقامت
۲ – طبقه بندی بر اساس نوع خدمات
۳ – طبقه بندی بر اساس نوع مالکیت
خلاصه
بیمارستان
– تعریف
– توابع بیمارستان…

سایر رشته های فنی مهندسی