پاورپوینت روش تدریس پیشرفته

شناسه محصول: b3595fff569e دسته:

توضیحات

پاورپوینت روش تدریس پیشرفته

پاورپوینت روش تدریس پیشرفته

پاورپوینت روش تدریس پیشرفته
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۶۳
 
 
 
 
 
 
 
تدریس واقعی آموزش نحوه یادگیری به شاگردان است.
مارشاویل
آموزش:
اشتغال علمی فراگیران
با فرصتهای یادگیری طر حریزی شده.
تدریس:
لوئیس ومیل معتقدند که تدریس یک کنش انسانی است
که برای فرد دیگری انجام می شود. ” در مورد خودآموزی از طریق مواد برنامه ریزی شده، کتاب یا فیلم می توان صحبت کرد ولی نمی توان خود تدریسی را عنوان کرد)
تدریس(یاددهی) بر…

پاورپوینت روش تدریس پیشرفته

پاورپوینت روش تدریس پیشرفته
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۶۳
 
 
 
 
 
 
 
تدریس واقعی آموزش نحوه یادگیری به شاگردان است.
مارشاویل
آموزش:
اشتغال علمی فراگیران
با فرصتهای یادگیری طر حریزی شده.
تدریس:
لوئیس ومیل معتقدند که تدریس یک کنش انسانی است
که برای فرد دیگری انجام می شود. ” در مورد خودآموزی از طریق مواد برنامه ریزی شده، کتاب یا فیلم می توان صحبت کرد ولی نمی توان خود تدریسی را عنوان کرد)
تدریس(یاددهی) بر…

پاورپوینت روش تدریس پیشرفته

پاورپوینت روش تدریس پیشرفته
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۲۶۳
 
 
 
 
 
 
 
تدریس واقعی آموزش نحوه یادگیری به شاگردان است.
مارشاویل
آموزش:
اشتغال علمی فراگیران
با فرصتهای یادگیری طر حریزی شده.
تدریس:
لوئیس ومیل معتقدند که تدریس یک کنش انسانی است
که برای فرد دیگری انجام می شود. ” در مورد خودآموزی از طریق مواد برنامه ریزی شده، کتاب یا فیلم می توان صحبت کرد ولی نمی توان خود تدریسی را عنوان کرد)
تدریس(یاددهی) بر…

سایر رشته های فنی مهندسی