پاورپوینت شبه حادثه

شناسه محصول: 421c4e10c375 دسته:

توضیحات

پاورپوینت شبه حادثه

پاورپوینت شبه حادثه

پاورپوینت شبه حادثه
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۵
 
 
 
 
شعار سازمان بین المللی کار ۲۰۱۵
Join In Building a Culture of Prevention on OHS
پیوستن جهت ساختن فرهنگ پیشگیری در ایمنی و بهداشت
۱ – رویداد یا INCIDENT
عبارت است از یک رخداد یا اتفاقی ناخواسته که باعث شده یا می تواند سبب بروز جراحت، آسیب، بیماری و … شود یا هیچ یک از این اثرات را نداشته باشد….

پاورپوینت شبه حادثه

پاورپوینت شبه حادثه
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۵
 
 
 
 
شعار سازمان بین المللی کار ۲۰۱۵
Join In Building a Culture of Prevention on OHS
پیوستن جهت ساختن فرهنگ پیشگیری در ایمنی و بهداشت
۱ – رویداد یا INCIDENT
عبارت است از یک رخداد یا اتفاقی ناخواسته که باعث شده یا می تواند سبب بروز جراحت، آسیب، بیماری و … شود یا هیچ یک از این اثرات را نداشته باشد….

پاورپوینت شبه حادثه

پاورپوینت شبه حادثه
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۲۵
 
 
 
 
شعار سازمان بین المللی کار ۲۰۱۵
Join In Building a Culture of Prevention on OHS
پیوستن جهت ساختن فرهنگ پیشگیری در ایمنی و بهداشت
۱ – رویداد یا INCIDENT
عبارت است از یک رخداد یا اتفاقی ناخواسته که باعث شده یا می تواند سبب بروز جراحت، آسیب، بیماری و … شود یا هیچ یک از این اثرات را نداشته باشد….

سایر رشته های فنی مهندسی