پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی

شناسه محصول: 31754bacf7f8 دسته:

توضیحات

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۰
 
 
 
 
 
فهرست ۱.نگاهی به دین یهود ۲.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم ۳.اعمال یهود نسبت به اسلام ۴.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) ۵.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) ۶.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان! ۷.صهیونیسم چیست؟ ۸.مراحل تکون و تحول تاریخی صهیونیسم ۹.صهیونیسم و تزویر تاریخ ۱۰.نماد های دشمنی صهیونیسم با جهان اسلام…

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۰
 
 
 
 
 
فهرست ۱.نگاهی به دین یهود ۲.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم ۳.اعمال یهود نسبت به اسلام ۴.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) ۵.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) ۶.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان! ۷.صهیونیسم چیست؟ ۸.مراحل تکون و تحول تاریخی صهیونیسم ۹.صهیونیسم و تزویر تاریخ ۱۰.نماد های دشمنی صهیونیسم با جهان اسلام…

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی

پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۴۰
 
 
 
 
 
فهرست ۱.نگاهی به دین یهود ۲.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم ۳.اعمال یهود نسبت به اسلام ۴.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) ۵.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) ۶.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان! ۷.صهیونیسم چیست؟ ۸.مراحل تکون و تحول تاریخی صهیونیسم ۹.صهیونیسم و تزویر تاریخ ۱۰.نماد های دشمنی صهیونیسم با جهان اسلام…

سایر رشته های فنی مهندسی