پاورپوینت ضرب پایه سوم ابتدایی

شناسه محصول: 4435a4b90d22 دسته:

توضیحات

پاورپوینت ضرب پایه سوم ابتدایی

پاورپوینت ضرب پایه سوم ابتدایی

دانلود پاورپوینت ضرب پایه سوم ابتدایی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰
 
 
 
 
موضوع درس:ضرب پایه سوم ابتدایی
آرمان آموزشی:آشنای دانش آموزان با مفهوم ضرب
اهداف آموزشی:
اهداف جزئی:دانش آموزان در پایان این درس:

با مفهوم و نماد ضرب اشنا خواهند شد.
ضرب را با توجه به شکل و نمودار نشان خواهد داد.
مفهوم ضرب را بیان می کند.

پاورپوینت ضرب پایه سوم ابتدایی

دانلود پاورپوینت ضرب پایه سوم ابتدایی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰
 
 
 
 
موضوع درس:ضرب پایه سوم ابتدایی
آرمان آموزشی:آشنای دانش آموزان با مفهوم ضرب
اهداف آموزشی:
اهداف جزئی:دانش آموزان در پایان این درس:

با مفهوم و نماد ضرب اشنا خواهند شد.
ضرب را با توجه به شکل و نمودار نشان خواهد داد.
مفهوم ضرب را بیان می کند.

پاورپوینت ضرب پایه سوم ابتدایی

دانلود پاورپوینت ضرب پایه سوم ابتدایی
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۰
 
 
 
 
موضوع درس:ضرب پایه سوم ابتدایی
آرمان آموزشی:آشنای دانش آموزان با مفهوم ضرب
اهداف آموزشی:
اهداف جزئی:دانش آموزان در پایان این درس:

با مفهوم و نماد ضرب اشنا خواهند شد.
ضرب را با توجه به شکل و نمودار نشان خواهد داد.
مفهوم ضرب را بیان می کند.

سایر رشته های فنی مهندسی