پاورپوینت طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی

شناسه محصول: afe2e0efeca5 دسته:

توضیحات

پاورپوینت طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی

پاورپوینت طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی

دانلود پاورپوینت طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی
فرمت فابل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۷۶
 
 
 
 
سرفصل درس :
-تعریف تکنولوژی ، تکنولوژی آموزشی و درسی
-انواع تکنولوژی( نانوتکنولوژی ، بیوتکنولوژی و … )
-تاریخچه تکنولوژی آموزشی در جهان و ایران
-تعریف ارتباط و معرفی انواع مدل های ارتباطی
-تعریف رسانه و انواع آن
-نظریه های یادگیری و کاربرد آن در تکنولوژی آموزشی
-طراحی آموزشی
-رسانه های نوشتاری ( مواد گرافیکی و ترسیمی ، چارت ها و…

پاورپوینت طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی

دانلود پاورپوینت طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی
فرمت فابل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۷۶
 
 
 
 
سرفصل درس :
-تعریف تکنولوژی ، تکنولوژی آموزشی و درسی
-انواع تکنولوژی( نانوتکنولوژی ، بیوتکنولوژی و … )
-تاریخچه تکنولوژی آموزشی در جهان و ایران
-تعریف ارتباط و معرفی انواع مدل های ارتباطی
-تعریف رسانه و انواع آن
-نظریه های یادگیری و کاربرد آن در تکنولوژی آموزشی
-طراحی آموزشی
-رسانه های نوشتاری ( مواد گرافیکی و ترسیمی ، چارت ها و…

پاورپوینت طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی

دانلود پاورپوینت طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی
فرمت فابل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۱۷۶
 
 
 
 
سرفصل درس :
-تعریف تکنولوژی ، تکنولوژی آموزشی و درسی
-انواع تکنولوژی( نانوتکنولوژی ، بیوتکنولوژی و … )
-تاریخچه تکنولوژی آموزشی در جهان و ایران
-تعریف ارتباط و معرفی انواع مدل های ارتباطی
-تعریف رسانه و انواع آن
-نظریه های یادگیری و کاربرد آن در تکنولوژی آموزشی
-طراحی آموزشی
-رسانه های نوشتاری ( مواد گرافیکی و ترسیمی ، چارت ها و…

سایر رشته های فنی مهندسی