پاورپوینت فصل ۱۰ مولد های فرکانسی عدد صحیح

شناسه محصول: ddf521cf0141 دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت فصل ۱۰ مولد های فرکانسی عدد صحیح

پاورپوینت  فصل 10 مولد های فرکانسی عدد صحیح

پاورپوینت فصل ۱۰ مولد های فرکانسی عدد صحیح

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۸۴ اسلاید
بعضی اسلایدها:
مولد فرکانسی عدد صحیح ساده:
در مدل فرکانسی عدد صحیح فرکانس خروجی مضربی صحیح از فرکانس مرجع Fref است. -فرکانس مرجع Fref باید برابر با فاصله کانال مورد نظر باشد و همچنین باید بزرگترین مقسوم علیه مشترک F1 و F2 نیز باشد.
* برای برطرف کردن معظلات مطرح شده VCOمی تواند در حین دریافت داده باند پایه همچنان قفل باقی بماند.-طراحی باید یک حلقه بسیار آهسته را دارا…

پاورپوینت  فصل 10 مولد های فرکانسی عدد صحیح

پاورپوینت فصل ۱۰ مولد های فرکانسی عدد صحیح

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۸۴ اسلاید
بعضی اسلایدها:
مولد فرکانسی عدد صحیح ساده:
در مدل فرکانسی عدد صحیح فرکانس خروجی مضربی صحیح از فرکانس مرجع Fref است. -فرکانس مرجع Fref باید برابر با فاصله کانال مورد نظر باشد و همچنین باید بزرگترین مقسوم علیه مشترک F1 و F2 نیز باشد.
* برای برطرف کردن معظلات مطرح شده VCOمی تواند در حین دریافت داده باند پایه همچنان قفل باقی بماند.-طراحی باید یک حلقه بسیار آهسته را دارا…

پاورپوینت  فصل 10 مولد های فرکانسی عدد صحیح

پاورپوینت فصل ۱۰ مولد های فرکانسی عدد صحیح

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۸۴ اسلاید
بعضی اسلایدها:
مولد فرکانسی عدد صحیح ساده:
در مدل فرکانسی عدد صحیح فرکانس خروجی مضربی صحیح از فرکانس مرجع Fref است. -فرکانس مرجع Fref باید برابر با فاصله کانال مورد نظر باشد و همچنین باید بزرگترین مقسوم علیه مشترک F1 و F2 نیز باشد.
* برای برطرف کردن معظلات مطرح شده VCOمی تواند در حین دریافت داده باند پایه همچنان قفل باقی بماند.-طراحی باید یک حلقه بسیار آهسته را دارا…

مهندسی مواد

مولد,فرکانسی,عدد,صحیح