پاورپوینت مراقبت بیماریهای بثوری تب دار باهدف حذف سرخک و سرخجه              نوع فایل: power point قابل ویرایش 76 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: واكسيناسيون در سال 1350 حدود 37% جمعيت در معرض خطر در ايران عليه سرخك واكسينه شد ند                                         5% موارد بيماري به دنبال آن كاهش يافت . با تداوم وتقويت ايمن سازي در سال 1360 ميزان بروز از 106.5 به  0.69 در صد هزار در سال 1373رسيد  سال 1375 روند بروز بيماري با تغييراتي در سنين  ، رو به افزايش گذاشت  و  در سال 1381   17.5 در صد هزار رسيد .                      مراقبت بيماري : جمع آوري منظم و مستمر داده هاي يك واقعه بهداشتي ، جمع بندي و آناليز داده ها ، تحليل اطلاعات و انتشار اطلاعات به كساني كه نيا …