پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک

شناسه محصول: 361394a76816 دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک

پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۲۵ اسلاید بعضی از اسلایدها: مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است . در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است ودر نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی وتکامل مورفولوژیک پوست وغشاهای مخاطی را منعکس می کند . وظایــف مایع آمنیوتیک : ۱- به عنوان یک ضربه گیر جنین را در مقابل صدمات وبند ناف را در مقابل تحت فشار قرار گرفتن (در نتیجه اختلال در اکسیژن رسانی به جنین )محافظت می کند . ۲- جنین ورحم را از عفونت محافظت می کند . ۳- به عنوان یک منبع پشتیبان کوتاه مدت از مایعات ومواد غذایی عمل می کند . ۴- به جنین برای تنفس وتحرک کمک می کند . ۵- به تکامل مناسب سیستم های گوارشی , اسکلتی – عضلانی وتنفسی جنین کمک می کند . ۶- تامین وحفظ درجه حرارت ثابت برای جنین …

پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۲۵ اسلاید بعضی از اسلایدها: مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است . در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است ودر نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی وتکامل مورفولوژیک پوست وغشاهای مخاطی را منعکس می کند . وظایــف مایع آمنیوتیک : ۱- به عنوان یک ضربه گیر جنین را در مقابل صدمات وبند ناف را در مقابل تحت فشار قرار گرفتن (در نتیجه اختلال در اکسیژن رسانی به جنین )محافظت می کند . ۲- جنین ورحم را از عفونت محافظت می کند . ۳- به عنوان یک منبع پشتیبان کوتاه مدت از مایعات ومواد غذایی عمل می کند . ۴- به جنین برای تنفس وتحرک کمک می کند . ۵- به تکامل مناسب سیستم های گوارشی , اسکلتی – عضلانی وتنفسی جنین کمک می کند . ۶- تامین وحفظ درجه حرارت ثابت برای جنین …

پاورپوینت موضوع اختلالات مایع آمنیوتیک


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۲۵ اسلاید بعضی از اسلایدها: مایع آمنیوتیک ماده ای است که جنین رادر کیسه جنین احاطه کرده است . در نیمه اول بارداری مایع آمنیوتیک دارای خصوصیات مایع خارج سلولی جنین است ودر نیمه دوم بارداری تکامل عملکرد کلیوی وتکامل مورفولوژیک پوست وغشاهای مخاطی را منعکس می کند . وظایــف مایع آمنیوتیک : ۱- به عنوان یک ضربه گیر جنین را در مقابل صدمات وبند ناف را در مقابل تحت فشار قرار گرفتن (در نتیجه اختلال در اکسیژن رسانی به جنین )محافظت می کند . ۲- جنین ورحم را از عفونت محافظت می کند . ۳- به عنوان یک منبع پشتیبان کوتاه مدت از مایعات ومواد غذایی عمل می کند . ۴- به جنین برای تنفس وتحرک کمک می کند . ۵- به تکامل مناسب سیستم های گوارشی , اسکلتی – عضلانی وتنفسی جنین کمک می کند . ۶- تامین وحفظ درجه حرارت ثابت برای جنین …

علوم پزشکی

اختلالات ,مایع ,آمنیوتیک