پاورپوینت موضوع اختلالات یادگیری زبانی

شناسه محصول: d1358e04864f دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت موضوع اختلالات یادگیری زبانی

پاورپوینت موضوع اختلالات یادگیری زبانی


فرمت فایل: پاورپوینت

با قابلیت ویرایش

تعداد اسلاید:۱۶ اسلاید

بعضی از اسلایدها:

اختلال زبانی:

به هر نوع نارسایی در بیان وادراک شفاهی ومکتوب کلمه ها،جمله ها وپیام های زبانی اطلاق می شود.

اختلالات گفتاری:

۱-اختلالات تولیدی:

به اشکالات زبانی که درتولیدآواهای زبان به وجودمی آیدو

موجب نامفهوم شدن واژه هاوجمله هامی شود،که به چندشکل است:

الف)آوای مربوط را طوری تلفظ می کندکه به هیچ یک ازآواهای زبان فارسی

شباهتی نداشته باشد.

مثال: (صامت س را که لثوی است به صورت بین دندانی تلفظ می کند که در به کار برده می شود.) treeزبان انگلیسی در کلمه

ب)آوای مربوط را طوری تلفظ می کند که آوای دیگری از زبان فارسی تولید می شود مثلا صامت (ت) را به جای (ک) به کار می برد


پاورپوینت موضوع اختلالات یادگیری زبانی


فرمت فایل: پاورپوینت

با قابلیت ویرایش

تعداد اسلاید:۱۶ اسلاید

بعضی از اسلایدها:

اختلال زبانی:

به هر نوع نارسایی در بیان وادراک شفاهی ومکتوب کلمه ها،جمله ها وپیام های زبانی اطلاق می شود.

اختلالات گفتاری:

۱-اختلالات تولیدی:

به اشکالات زبانی که درتولیدآواهای زبان به وجودمی آیدو

موجب نامفهوم شدن واژه هاوجمله هامی شود،که به چندشکل است:

الف)آوای مربوط را طوری تلفظ می کندکه به هیچ یک ازآواهای زبان فارسی

شباهتی نداشته باشد.

مثال: (صامت س را که لثوی است به صورت بین دندانی تلفظ می کند که در به کار برده می شود.) treeزبان انگلیسی در کلمه

ب)آوای مربوط را طوری تلفظ می کند که آوای دیگری از زبان فارسی تولید می شود مثلا صامت (ت) را به جای (ک) به کار می برد


پاورپوینت موضوع اختلالات یادگیری زبانی


فرمت فایل: پاورپوینت

با قابلیت ویرایش

تعداد اسلاید:۱۶ اسلاید

بعضی از اسلایدها:

اختلال زبانی:

به هر نوع نارسایی در بیان وادراک شفاهی ومکتوب کلمه ها،جمله ها وپیام های زبانی اطلاق می شود.

اختلالات گفتاری:

۱-اختلالات تولیدی:

به اشکالات زبانی که درتولیدآواهای زبان به وجودمی آیدو

موجب نامفهوم شدن واژه هاوجمله هامی شود،که به چندشکل است:

الف)آوای مربوط را طوری تلفظ می کندکه به هیچ یک ازآواهای زبان فارسی

شباهتی نداشته باشد.

مثال: (صامت س را که لثوی است به صورت بین دندانی تلفظ می کند که در به کار برده می شود.) treeزبان انگلیسی در کلمه

ب)آوای مربوط را طوری تلفظ می کند که آوای دیگری از زبان فارسی تولید می شود مثلا صامت (ت) را به جای (ک) به کار می برد


عمومی و آزاد

اختلالات ,یادگیری ,زبانی