پاورپوینت موضوع اعتیاد در بارداری

شناسه محصول: f9158bfffd5c دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت موضوع اعتیاد در بارداری

پاورپوینت موضوع اعتیاد در بارداری


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۲۴ اسلاید بعضی از اسلایدها: کنترانیکاسیون های مطلق: عدم رضایت خانم باردار،بیماری پارکینسون،اختلالات انعقادی،افزایش فشار جمجمه،عفونت موضعی محل انجام تزریق کنتراندیکاسیون های نسبی:تصمیم گیری با اتوجه به شرایط بیمار و تجربه متخصص بیهوشی حساسیت دارویی،ضایعات حادCNS،اختلالات همودینامیک،ابتلا همزمان اعتیاد و عفونت مغزی lافراد وابسته به مواد،نسبت به داروهای مخدر تجمل دارند و آستانه درد انها نسبت به افراد غیر معتاد پائینتر میباشد لذا در صورت نیاز به سزارین بخصوص در مواردی که مادر دچار علائم محرومیت شده باشد باید مقدار بیشتری از داروهای مخدر به بیمار تزریق شود که یکی از اثرات آن تضعیف سیستم تنفسی جنین و نوزاد است. …

پاورپوینت موضوع اعتیاد در بارداری


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۲۴ اسلاید بعضی از اسلایدها: کنترانیکاسیون های مطلق: عدم رضایت خانم باردار،بیماری پارکینسون،اختلالات انعقادی،افزایش فشار جمجمه،عفونت موضعی محل انجام تزریق کنتراندیکاسیون های نسبی:تصمیم گیری با اتوجه به شرایط بیمار و تجربه متخصص بیهوشی حساسیت دارویی،ضایعات حادCNS،اختلالات همودینامیک،ابتلا همزمان اعتیاد و عفونت مغزی lافراد وابسته به مواد،نسبت به داروهای مخدر تجمل دارند و آستانه درد انها نسبت به افراد غیر معتاد پائینتر میباشد لذا در صورت نیاز به سزارین بخصوص در مواردی که مادر دچار علائم محرومیت شده باشد باید مقدار بیشتری از داروهای مخدر به بیمار تزریق شود که یکی از اثرات آن تضعیف سیستم تنفسی جنین و نوزاد است. …

پاورپوینت موضوع اعتیاد در بارداری


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید:۲۴ اسلاید بعضی از اسلایدها: کنترانیکاسیون های مطلق: عدم رضایت خانم باردار،بیماری پارکینسون،اختلالات انعقادی،افزایش فشار جمجمه،عفونت موضعی محل انجام تزریق کنتراندیکاسیون های نسبی:تصمیم گیری با اتوجه به شرایط بیمار و تجربه متخصص بیهوشی حساسیت دارویی،ضایعات حادCNS،اختلالات همودینامیک،ابتلا همزمان اعتیاد و عفونت مغزی lافراد وابسته به مواد،نسبت به داروهای مخدر تجمل دارند و آستانه درد انها نسبت به افراد غیر معتاد پائینتر میباشد لذا در صورت نیاز به سزارین بخصوص در مواردی که مادر دچار علائم محرومیت شده باشد باید مقدار بیشتری از داروهای مخدر به بیمار تزریق شود که یکی از اثرات آن تضعیف سیستم تنفسی جنین و نوزاد است. …

عمومی و آزاد

اعتیاد,بارداری