پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار

شناسه محصول: a5e61b298fb3 دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار

پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید: ۱۰ اسلاید بعضی از اسلایدها: پرورش دهنده های مرغ و خروس هندریکس یکی از بزرگترین شرکت های پرورش دهنده می با شد. DEKALB,HISEX,BOVANSشرکت های هدف بهبود وپیشرفتکیفی داخلی و خارجی تخم مرغ تست آزمایشگاهی استحکام پوسته،رنگ پوسته،شکل آن،کیفیت درونی تخم مرغ مدیریت کیفیت تخم مرغ: تنها با استفاده ازابزارهای مدیریت مناسب می توان از علم ژنتیک بهره برد. وزن بدن در ۵ هفتگی یکنواختی در ۱۶ هفتگی توسعه و رشد وزن بدن در طول شروع تولید …

پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید: ۱۰ اسلاید بعضی از اسلایدها: پرورش دهنده های مرغ و خروس هندریکس یکی از بزرگترین شرکت های پرورش دهنده می با شد. DEKALB,HISEX,BOVANSشرکت های هدف بهبود وپیشرفتکیفی داخلی و خارجی تخم مرغ تست آزمایشگاهی استحکام پوسته،رنگ پوسته،شکل آن،کیفیت درونی تخم مرغ مدیریت کیفیت تخم مرغ: تنها با استفاده ازابزارهای مدیریت مناسب می توان از علم ژنتیک بهره برد. وزن بدن در ۵ هفتگی یکنواختی در ۱۶ هفتگی توسعه و رشد وزن بدن در طول شروع تولید …

پاورپوینت موضوع سمینارمرغ تخم گذار


فرمت فایل: پاورپوینت با قابلیت ویرایش تعداد اسلاید: ۱۰ اسلاید بعضی از اسلایدها: پرورش دهنده های مرغ و خروس هندریکس یکی از بزرگترین شرکت های پرورش دهنده می با شد. DEKALB,HISEX,BOVANSشرکت های هدف بهبود وپیشرفتکیفی داخلی و خارجی تخم مرغ تست آزمایشگاهی استحکام پوسته،رنگ پوسته،شکل آن،کیفیت درونی تخم مرغ مدیریت کیفیت تخم مرغ: تنها با استفاده ازابزارهای مدیریت مناسب می توان از علم ژنتیک بهره برد. وزن بدن در ۵ هفتگی یکنواختی در ۱۶ هفتگی توسعه و رشد وزن بدن در طول شروع تولید …

عمومی و آزاد

سمینار,مرغ, تخم گذار