پاورپوینت ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای

توضیحات

پاورپوینت ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای

پاورپوینت ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای

پاورپوینت ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۴۱ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
انواع آزمونهای چند گزینه ای.:
نوع تنها گزینه درست -یکی از گزینه ها صحیح و بقیه کاملا غلط است. -نوع بهترین گزینه درست-همه گزینه ها صحیح هستند اما یکی از همه صحیح تر است. -نوع منفی: تنه سئوال منفی است و همه گزینه ها بجز یکی صحیح هستند.
سؤال سطح دانش:
مصرف یک گرم از کدام یک ازمواد زیر در بدن ،بیشترین کالری را تولید می نماید:
الف- چربی
ب- شکر
ج- نشاسته
د-…

پاورپوینت ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای

پاورپوینت ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۴۱ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
انواع آزمونهای چند گزینه ای.:
نوع تنها گزینه درست -یکی از گزینه ها صحیح و بقیه کاملا غلط است. -نوع بهترین گزینه درست-همه گزینه ها صحیح هستند اما یکی از همه صحیح تر است. -نوع منفی: تنه سئوال منفی است و همه گزینه ها بجز یکی صحیح هستند.
سؤال سطح دانش:
مصرف یک گرم از کدام یک ازمواد زیر در بدن ،بیشترین کالری را تولید می نماید:
الف- چربی
ب- شکر
ج- نشاسته
د-…

پاورپوینت ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای

پاورپوینت ویژگیهاوتجزیه و تحلیل آزمونهای چند گزینه ای

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۴۱ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
انواع آزمونهای چند گزینه ای.:
نوع تنها گزینه درست -یکی از گزینه ها صحیح و بقیه کاملا غلط است. -نوع بهترین گزینه درست-همه گزینه ها صحیح هستند اما یکی از همه صحیح تر است. -نوع منفی: تنه سئوال منفی است و همه گزینه ها بجز یکی صحیح هستند.
سؤال سطح دانش:
مصرف یک گرم از کدام یک ازمواد زیر در بدن ،بیشترین کالری را تولید می نماید:
الف- چربی
ب- شکر
ج- نشاسته
د-…

سایر رشته های علوم پایه

ویژگی,تجزیه,تحلیل,آزمون,چند گزینه