پاورپوینت یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی زیست شناختی

شناسه محصول: 35a787352217 دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی زیست شناختی

پاورپوینت  یکپارچه سازی  بانک های اطلاعاتی زیست شناختی

پاورپوینت یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی زیست شناختی

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۴۶ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
فهرست:
¨الگوی بانک اطلاعاتی •الگوی مفهومی • الگوی منطقی • الگوی فیزیکی •اشیاء الگو ¨فرآیند یکپارچه سازی سنتی • یکپارچه سازی دید ها • انتقال و استفاده چند جانبه از داده ها (Data interoperability) • یکپارچه سازی بین سازمانی • معماری سیستم های بانک اطلاعاتی فدراسیونی • انباره سازی داده ها • عصر وب، همترازی دادها (Data alignment) ¨…

پاورپوینت  یکپارچه سازی  بانک های اطلاعاتی زیست شناختی

پاورپوینت یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی زیست شناختی

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۴۶ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
فهرست:
¨الگوی بانک اطلاعاتی •الگوی مفهومی • الگوی منطقی • الگوی فیزیکی •اشیاء الگو ¨فرآیند یکپارچه سازی سنتی • یکپارچه سازی دید ها • انتقال و استفاده چند جانبه از داده ها (Data interoperability) • یکپارچه سازی بین سازمانی • معماری سیستم های بانک اطلاعاتی فدراسیونی • انباره سازی داده ها • عصر وب، همترازی دادها (Data alignment) ¨…

پاورپوینت  یکپارچه سازی  بانک های اطلاعاتی زیست شناختی

پاورپوینت یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی زیست شناختی

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۴۶ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
فهرست:
¨الگوی بانک اطلاعاتی •الگوی مفهومی • الگوی منطقی • الگوی فیزیکی •اشیاء الگو ¨فرآیند یکپارچه سازی سنتی • یکپارچه سازی دید ها • انتقال و استفاده چند جانبه از داده ها (Data interoperability) • یکپارچه سازی بین سازمانی • معماری سیستم های بانک اطلاعاتی فدراسیونی • انباره سازی داده ها • عصر وب، همترازی دادها (Data alignment) ¨…

مدیریت

یکپارچه سازی,بانک,اطلاعاتی,زیست,شناختی