پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

شناسه محصول: 398783bf3e9d دسته:

توضیحات

پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۶
 
 
 
 
بخشی از متن
مقدمه
هدف جمع آوری داده از بیماران تهیه اطلاعات برای گروه پزشکی
اغلب داده خام جمع آوری شده را به صورت مستقیم نمی توان در فرایند تصمیم گیری وارد کرد
استخراج اطلاعات معنایی (Semantic) از داده مستلزم پردازش آن:
۱-مشاهده
۲-تشخیص
۳-درمان…

پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۶
 
 
 
 
بخشی از متن
مقدمه
هدف جمع آوری داده از بیماران تهیه اطلاعات برای گروه پزشکی
اغلب داده خام جمع آوری شده را به صورت مستقیم نمی توان در فرایند تصمیم گیری وارد کرد
استخراج اطلاعات معنایی (Semantic) از داده مستلزم پردازش آن:
۱-مشاهده
۲-تشخیص
۳-درمان…

پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات

پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۳۶
 
 
 
 
بخشی از متن
مقدمه
هدف جمع آوری داده از بیماران تهیه اطلاعات برای گروه پزشکی
اغلب داده خام جمع آوری شده را به صورت مستقیم نمی توان در فرایند تصمیم گیری وارد کرد
استخراج اطلاعات معنایی (Semantic) از داده مستلزم پردازش آن:
۱-مشاهده
۲-تشخیص
۳-درمان…

آموزش و پرورش