پاورپوینت پردازه هااسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز

شناسه محصول: f483c710d561 دسته:

توضیحات

پاورپوینت پردازه هااسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز

پاورپوینت پردازه هااسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز

پاورپوینت پردازه هااسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۵۲
 
 
 
 
مروری بر عناوین مطالب
مفهوم پردازه
زمان بندی پردازه ها
عملیات روی پردازه ها
پردازه های همکار
ارتباط بین پردازه ای
ارتباط در سیستم های مشتری/کارگزار…

پاورپوینت پردازه هااسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز

پاورپوینت پردازه هااسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۵۲
 
 
 
 
مروری بر عناوین مطالب
مفهوم پردازه
زمان بندی پردازه ها
عملیات روی پردازه ها
پردازه های همکار
ارتباط بین پردازه ای
ارتباط در سیستم های مشتری/کارگزار…

پاورپوینت پردازه هااسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز

پاورپوینت پردازه هااسلایدهای فصل سوم کتاب سیلبرشاتز
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید:۵۲
 
 
 
 
مروری بر عناوین مطالب
مفهوم پردازه
زمان بندی پردازه ها
عملیات روی پردازه ها
پردازه های همکار
ارتباط بین پردازه ای
ارتباط در سیستم های مشتری/کارگزار…

آموزش و پرورش