پاورپوینت پرورش و بیماریهای شتر مرغ              نوع فایل: power point قابل ویرایش 45 اسلاید   قسمتی از اسلایدها: آدميان قديم رابطه نزديکي باشتر مرغ طي هزاران سال گذشته داشتندو مصريان قديم شترمرغ رادرتسخيرنگهداري مي کردند. پرشترمرغ سابقه استفاده 5000 ساله داردودرآن زمان ازپوسته خالي تخم جهت نگهداري وحمل آب استفاده مي شد وطبق آمارغيررسمي پرورش شترمرغ امروزي از سال 1833شروع شده است. امروزه شترمرغ در طبيعت فقط دربرخي از قسمت هاي قاره آفريقا يافت مي شود اما تا حدود يک تا دو قرن قبل جمعيت وحشي شترمرغ بصورت طبيعي درقسمت هاي مديترانه اروپا ودرخاورميانه صحراي عربستان وسوريه وايران يافت مي شدندو گزارش نشان داده آخرين شترمرغ در اين مناطق سال 1914 تلف شده است. بيماريهاي مشترك شتر مرغ و طيور 1-نيوكاسل 2-آنفلوآنزا 3-آبله 4-رئوويروس 5-آد نو ويروس 6-گامبورو   فهرست مطالب و اسلایدها: نگاهي بر انواع مختلف شترمرغ ها و مقايسه تاريخچه شترمرغ وپرورش آن مشخصات ظاهری شترمرغ انواع مختلف عملکرد مزارع شترمرغ گردشگاه وحصارکشي گروه بندي سني شترمرغ جهت طراحي جيره شترمرغ در ایرا …