پاورپوینت پودمان معماری و سازه(ماکت سازی) کار و فناوری هشتمبرخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: نقشه خوانی و استخراج اطلاعات از نقشه؛ ساخت بخش های مختلف یک ماکت طبق ابعاد و اندازه های نقشه و اتصال آن ها به یکدیگر؛ کار گروهی، مسئولیت پذیری، مدیریت منابع ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حفظ محیط زیست و اخلاق حرفه اى؛ رعایت نکات ایمنی و بهداشت در انجام دادن این کارها.     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …