پاورپوینت یرقان یا زردی

شناسه محصول: a0c47c1c744e دسته: برچسب:

توضیحات

پاورپوینت یرقان یا زردی

پاورپوینت یرقان یا زردی

پاورپوینت یرقان یا زردی

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۲۱ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
یرقان فیزیولوژیک : تولید زیاد بیلی روبین به علت افزایش هموگلوبین،عمر کوتاه اریتروسیتها،نارس بودن کبد در تولید گلوکورونیل ترانسن فراز
•یرقان ناشی از شیر مادر
وجود اسیدهای چرب آزاد با زنجیره بلند
وجود آنزیم گلوکورونیداز
مراقبت: قطع موقت شیر مادر و تخلیه پستان
•درمان یرقان
فتوتراپی : باعث تبدیل بیلی روبین غیر مستقیم به بیلی روبین مستقیم…

پاورپوینت یرقان یا زردی

پاورپوینت یرقان یا زردی

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۲۱ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
یرقان فیزیولوژیک : تولید زیاد بیلی روبین به علت افزایش هموگلوبین،عمر کوتاه اریتروسیتها،نارس بودن کبد در تولید گلوکورونیل ترانسن فراز
•یرقان ناشی از شیر مادر
وجود اسیدهای چرب آزاد با زنجیره بلند
وجود آنزیم گلوکورونیداز
مراقبت: قطع موقت شیر مادر و تخلیه پستان
•درمان یرقان
فتوتراپی : باعث تبدیل بیلی روبین غیر مستقیم به بیلی روبین مستقیم…

پاورپوینت یرقان یا زردی

پاورپوینت یرقان یا زردی

فرمت فایل :پاورپوینت
با قابلیت ویرایش اماده پرینت
تعداد اسلاید :۲۱ اسلاید
قسمتی از اسلایدها:
یرقان فیزیولوژیک : تولید زیاد بیلی روبین به علت افزایش هموگلوبین،عمر کوتاه اریتروسیتها،نارس بودن کبد در تولید گلوکورونیل ترانسن فراز
•یرقان ناشی از شیر مادر
وجود اسیدهای چرب آزاد با زنجیره بلند
وجود آنزیم گلوکورونیداز
مراقبت: قطع موقت شیر مادر و تخلیه پستان
•درمان یرقان
فتوتراپی : باعث تبدیل بیلی روبین غیر مستقیم به بیلی روبین مستقیم…

پزشکی عمومی

یرقان