پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر


این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد می باشد.   تعداد سوالات: 12 تعداد صفحات: 2 شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – مولفه – روایی و پایایی نوع فایل: WORD …