پرسشنامه امید به زندگی میلر


پرسشنامه امید میلر (MHS) یا پرسشنامه امیدواری میلر که معادل انگلیسی آن Miller Hope Scale است در سال ۱۹۸۸ تویط میلر و پاورز ساخته شد. پرسشنامه اولیه دارای ۴۰ سوال بود که در نسخه‌های بعدی به ۴۸ سوال افزایش یافت. هدف اين پرسشنامه، سنجش ميزان اميدواري در افراد است. تعداد سوالات: 48 تعداد صفحات: 5 شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – روایی و پایایی نوع فایل: WORD …