پرسشنامه خلاقیت تورنس


پرسشنامه‌اي را كه در پيش رو داريد حاوي 60 سؤال است كه به صورت استاندارد طراحی شده و پایایی و روایی آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته است. تورنس (1979) خلاقيت را شامل 4 عنصري اصلي زير مي دانند: 1. سيالي: قدرت توليد ايده ها و جواب هاي فراوان 2. انعطاف: توانايي لازم براي تغيير جهت فكري يا تواناي توليد ايده هاي متنوع 3. ابتكار: توانايي توليد ايده يا محصول نو و بديع: يعني پاسخ هاي فرد قبلا ديده نشده باشد و جديد و نو باشد. 4. بسط با جزئيات: توانايي توجه به جزئيات وابسته به يك ايده: يعني افراد خلاق به جزئيات يك ايده توجه بيشتري نشان مي دهند. تعداد سوالات: 60 تعداد صفحات: 14 شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – مولفه – روایی و پایایی نوع فایل: WORD …