پرسشنامه خلاقیت سلطانی


پرسشنامه خلاقیت دارای 40 سوال بوده و توسط دکتر سلطانی تدوین گردیده است.   تعداد سوالات: 40 تعداد صفحات: 8 شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – روایی و پایایی نوع فایل: WORD …