پرسشنامه علاقه به مادیات


پرسشنامه علاقه به مادیات شامل ۸ گویه می باشد و با هدف بررسی و ارزیابی علاقه افراد به مادیات تهیه و تنظیم شده است.این پرسشنامه دارای ۳ مولفه ریسک ، وسواس و مال اندوزی را دربر می گیرد.   تعداد سوالات: 8 تعداد صفحات: 16 شامل: پرسشنامه – نمره گذاری و تفسیر – مولفه نوع فایل: WORD …