پروژه تجزیه و تحلیل در عکاسی

توضیحات

پروژه تجزیه و تحلیل در عکاسی

پروژه تجزیه و تحلیل در عکاسی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی :  به بررسی اجزای سیستم می پردازیم : اجزای سیستم محیط بیرونی سیستم مشتری شرکت پرتو مرز ومحدوده سیستم  فروشگاه عکاسی و اجزای داخلی که آنرا از محیط بیرون متمایز می کند. ورودیهای سیستم درخواست سفارش وجه نقد مواد اولیه مورد نیاز عکاسی (عکاسخانه) اجناس مورد نیاز( برای بخش فروش) رسید( برای بخشهای مختلف ) کارت عضویت (برای بار دوم به بعد ) فاکتور خرید (از شرکت پرتو ) خروجی های سیستم تحویل سفارش مشتری وجه نقد کارت عضویت (برای کسانی که اولین بار مراجعه کرده اند ) رسید مجوز خرید لیست اجناس مورد نیازبرای خرید از شرکت عکس کنترل  نظارت بر کیفیت محصول بخشهای مختلف  فروشگاه با توجه به اولویت های که از قبل برای سیستم خود تعریف  کردیم با توجه به وضعیت موجود باز خور …

پروژه تجزیه و تحلیل در عکاسی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی :  به بررسی اجزای سیستم می پردازیم : اجزای سیستم محیط بیرونی سیستم مشتری شرکت پرتو مرز ومحدوده سیستم  فروشگاه عکاسی و اجزای داخلی که آنرا از محیط بیرون متمایز می کند. ورودیهای سیستم درخواست سفارش وجه نقد مواد اولیه مورد نیاز عکاسی (عکاسخانه) اجناس مورد نیاز( برای بخش فروش) رسید( برای بخشهای مختلف ) کارت عضویت (برای بار دوم به بعد ) فاکتور خرید (از شرکت پرتو ) خروجی های سیستم تحویل سفارش مشتری وجه نقد کارت عضویت (برای کسانی که اولین بار مراجعه کرده اند ) رسید مجوز خرید لیست اجناس مورد نیازبرای خرید از شرکت عکس کنترل  نظارت بر کیفیت محصول بخشهای مختلف  فروشگاه با توجه به اولویت های که از قبل برای سیستم خود تعریف  کردیم با توجه به وضعیت موجود باز خور …

پروژه تجزیه و تحلیل در عکاسی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی :  به بررسی اجزای سیستم می پردازیم : اجزای سیستم محیط بیرونی سیستم مشتری شرکت پرتو مرز ومحدوده سیستم  فروشگاه عکاسی و اجزای داخلی که آنرا از محیط بیرون متمایز می کند. ورودیهای سیستم درخواست سفارش وجه نقد مواد اولیه مورد نیاز عکاسی (عکاسخانه) اجناس مورد نیاز( برای بخش فروش) رسید( برای بخشهای مختلف ) کارت عضویت (برای بار دوم به بعد ) فاکتور خرید (از شرکت پرتو ) خروجی های سیستم تحویل سفارش مشتری وجه نقد کارت عضویت (برای کسانی که اولین بار مراجعه کرده اند ) رسید مجوز خرید لیست اجناس مورد نیازبرای خرید از شرکت عکس کنترل  نظارت بر کیفیت محصول بخشهای مختلف  فروشگاه با توجه به اولویت های که از قبل برای سیستم خود تعریف  کردیم با توجه به وضعیت موجود باز خور …

علوم انسانی

پروژه تجزیه و تحلیل در عکاسی,پروژه,تجزیه,و,تحلیل,در,عکاسی,تجزیه و تحلیل عکاسخانه,پروژه عکاسی