پروژه درباره آزمایشگاه تکنولوژی بتن (بتن سبک)

توضیحات

پروژه درباره آزمایشگاه تکنولوژی بتن (بتن سبک)

پروژه درباره آزمایشگاه تکنولوژی بتن (بتن سبک)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : «بتن سبک » بتن سبک طبق تعریف مؤسسه بتن آمریکا ( ۸۷-R 116 ACI ) عبارتست از «بتنی که وزن مخصوص آن به طور محسوسی کمتر از مخصوص بتنی است که با سنگدانه های طبیعی یا شکسته  ساخته می شود. » بتن دانه سبک در سه نوع طبقه بندی می شود که عبارتند از : بتن سبک ناسازه ای ،  بت سبک سازه ای ، بتن سبک متوسط ـ بتن سبک ناسازه ای که معمولاً بعنوان جداسازهای سبک مورد استفاده قرار می گیرد ،  دارای جرم مخصوصی کمتر از  می باشد . با وجود جرم مخصوص کم ، مقاومت فشاری آن حدود ۳۵/۰ تا ۷ نیوتن بر میلی متر مربع است دو نوع از معمولترین سنگدانه های مورد مصرف در این نوع شامل پرلیت (نوعی سنگ آذرین) و ورمیکولیت ( ماده ای با ساختار ورقه ای شبیه سیکا ) هستند . ـ بتن های سب …

پروژه درباره آزمایشگاه تکنولوژی بتن (بتن سبک)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : «بتن سبک » بتن سبک طبق تعریف مؤسسه بتن آمریکا ( ۸۷-R 116 ACI ) عبارتست از «بتنی که وزن مخصوص آن به طور محسوسی کمتر از مخصوص بتنی است که با سنگدانه های طبیعی یا شکسته  ساخته می شود. » بتن دانه سبک در سه نوع طبقه بندی می شود که عبارتند از : بتن سبک ناسازه ای ،  بت سبک سازه ای ، بتن سبک متوسط ـ بتن سبک ناسازه ای که معمولاً بعنوان جداسازهای سبک مورد استفاده قرار می گیرد ،  دارای جرم مخصوصی کمتر از  می باشد . با وجود جرم مخصوص کم ، مقاومت فشاری آن حدود ۳۵/۰ تا ۷ نیوتن بر میلی متر مربع است دو نوع از معمولترین سنگدانه های مورد مصرف در این نوع شامل پرلیت (نوعی سنگ آذرین) و ورمیکولیت ( ماده ای با ساختار ورقه ای شبیه سیکا ) هستند . ـ بتن های سب …

پروژه درباره آزمایشگاه تکنولوژی بتن (بتن سبک)


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۱     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : «بتن سبک » بتن سبک طبق تعریف مؤسسه بتن آمریکا ( ۸۷-R 116 ACI ) عبارتست از «بتنی که وزن مخصوص آن به طور محسوسی کمتر از مخصوص بتنی است که با سنگدانه های طبیعی یا شکسته  ساخته می شود. » بتن دانه سبک در سه نوع طبقه بندی می شود که عبارتند از : بتن سبک ناسازه ای ،  بت سبک سازه ای ، بتن سبک متوسط ـ بتن سبک ناسازه ای که معمولاً بعنوان جداسازهای سبک مورد استفاده قرار می گیرد ،  دارای جرم مخصوصی کمتر از  می باشد . با وجود جرم مخصوص کم ، مقاومت فشاری آن حدود ۳۵/۰ تا ۷ نیوتن بر میلی متر مربع است دو نوع از معمولترین سنگدانه های مورد مصرف در این نوع شامل پرلیت (نوعی سنگ آذرین) و ورمیکولیت ( ماده ای با ساختار ورقه ای شبیه سیکا ) هستند . ـ بتن های سب …

فنی و مهندسی

پروژه درباره آزمایشگاه تکنولوژی بتن سبک,پروژه,درباره,آزمایشگاه,تکنولوژی,بتن,سبک