پروژه درباره حرارت مرکزی با آبگرم

توضیحات

پروژه درباره حرارت مرکزی با آبگرم

پروژه درباره حرارت مرکزی با آبگرم


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مشخصات ساختمان مسکونی خصوصی ((دوبلکس)) دیوار خارجی از نوع آجری با نمای خارجی سنگ به ضخامت cm 1 و اندود داخلی و ضخامت دیوار cm 22 دیوار داخلی از نوع آجری با اندود داخل به ضخامت cm 11 در چوبی (داخلی یا خارجی) پنجره از نوع فلزی با شیشه مضاعف سقف از نوع بتونی با آسفالت و اندود در داخل به ضخامت cm 15 اتاق خواب۱ ® دیوار شمالی ® دیوار شرقی ® دیوار غربی ® دیوار جنوبی متصل به اتاق خواب ® سقف ® کف متصل به موتورخانه ® پنجره ® در  ® تعویض هوا اتاق خواب ۲ ® دیوار شمالی متصل به اتاق خواب ® دیوار شرقی ®دیوار غربی ®دیوار جنوبی ®  کف ® سقف متصل به اتاق خواب ®   در    …

پروژه درباره حرارت مرکزی با آبگرم


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مشخصات ساختمان مسکونی خصوصی ((دوبلکس)) دیوار خارجی از نوع آجری با نمای خارجی سنگ به ضخامت cm 1 و اندود داخلی و ضخامت دیوار cm 22 دیوار داخلی از نوع آجری با اندود داخل به ضخامت cm 11 در چوبی (داخلی یا خارجی) پنجره از نوع فلزی با شیشه مضاعف سقف از نوع بتونی با آسفالت و اندود در داخل به ضخامت cm 15 اتاق خواب۱ ® دیوار شمالی ® دیوار شرقی ® دیوار غربی ® دیوار جنوبی متصل به اتاق خواب ® سقف ® کف متصل به موتورخانه ® پنجره ® در  ® تعویض هوا اتاق خواب ۲ ® دیوار شمالی متصل به اتاق خواب ® دیوار شرقی ®دیوار غربی ®دیوار جنوبی ®  کف ® سقف متصل به اتاق خواب ®   در    …

پروژه درباره حرارت مرکزی با آبگرم


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۵     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : مشخصات ساختمان مسکونی خصوصی ((دوبلکس)) دیوار خارجی از نوع آجری با نمای خارجی سنگ به ضخامت cm 1 و اندود داخلی و ضخامت دیوار cm 22 دیوار داخلی از نوع آجری با اندود داخل به ضخامت cm 11 در چوبی (داخلی یا خارجی) پنجره از نوع فلزی با شیشه مضاعف سقف از نوع بتونی با آسفالت و اندود در داخل به ضخامت cm 15 اتاق خواب۱ ® دیوار شمالی ® دیوار شرقی ® دیوار غربی ® دیوار جنوبی متصل به اتاق خواب ® سقف ® کف متصل به موتورخانه ® پنجره ® در  ® تعویض هوا اتاق خواب ۲ ® دیوار شمالی متصل به اتاق خواب ® دیوار شرقی ®دیوار غربی ®دیوار جنوبی ®  کف ® سقف متصل به اتاق خواب ®   در    …

فنی و مهندسی

پروژه درباره حرارت مرکزی با آبگرم,حرارت,مرکزی,با,آبگرم