پروژه درباره داده کاوی در جهت ارتقا و بهبود آموزش عالی

توضیحات

پروژه درباره داده کاوی در جهت ارتقا و بهبود آموزش عالی

پروژه درباره داده کاوی در جهت ارتقا و بهبود آموزش عالی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۲۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : چکیده  کتابخانه ها و موسسات آموزشی با مشکل مدیریت کارآمد بار سنگین داده ها که دائما نیز در حال افزایش است روبرو می باشند. نرم افزارهای کامپیوتری بکارگرفته شده برای این منظور ، غالبا فقط برای پرس و جوهای معمولی و پشتیبانی از مسائل مدیریتی و برنامه ریزی کوتاه مدت اداری جوابگو هستند . در حالیکه در عمق درون این حجم داده ها ، الگوها و روابط بسیار جالبی میان پارامترهای مختلف بصورت پنهان باقی میماند . داده کاوی یکی از پیشرفتهای اخیر در حوزه کامپیوتر برای اکتشاف عمیق داده هاست . داده کاوی از اطلاعات پنهانی که برای برنامه ریزیهای استراتژیک و طولانی مدت میتواند حیاتی باشد پرده برداری میکند . این تکنولوژی یکی از روشهای سودمند در یافتن اطلاعات مفید در بین حجم عظیمی از اطلاعات است . داده …

پروژه درباره داده کاوی در جهت ارتقا و بهبود آموزش عالی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۲۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : چکیده  کتابخانه ها و موسسات آموزشی با مشکل مدیریت کارآمد بار سنگین داده ها که دائما نیز در حال افزایش است روبرو می باشند. نرم افزارهای کامپیوتری بکارگرفته شده برای این منظور ، غالبا فقط برای پرس و جوهای معمولی و پشتیبانی از مسائل مدیریتی و برنامه ریزی کوتاه مدت اداری جوابگو هستند . در حالیکه در عمق درون این حجم داده ها ، الگوها و روابط بسیار جالبی میان پارامترهای مختلف بصورت پنهان باقی میماند . داده کاوی یکی از پیشرفتهای اخیر در حوزه کامپیوتر برای اکتشاف عمیق داده هاست . داده کاوی از اطلاعات پنهانی که برای برنامه ریزیهای استراتژیک و طولانی مدت میتواند حیاتی باشد پرده برداری میکند . این تکنولوژی یکی از روشهای سودمند در یافتن اطلاعات مفید در بین حجم عظیمی از اطلاعات است . داده …

پروژه درباره داده کاوی در جهت ارتقا و بهبود آموزش عالی


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۲۲     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : چکیده  کتابخانه ها و موسسات آموزشی با مشکل مدیریت کارآمد بار سنگین داده ها که دائما نیز در حال افزایش است روبرو می باشند. نرم افزارهای کامپیوتری بکارگرفته شده برای این منظور ، غالبا فقط برای پرس و جوهای معمولی و پشتیبانی از مسائل مدیریتی و برنامه ریزی کوتاه مدت اداری جوابگو هستند . در حالیکه در عمق درون این حجم داده ها ، الگوها و روابط بسیار جالبی میان پارامترهای مختلف بصورت پنهان باقی میماند . داده کاوی یکی از پیشرفتهای اخیر در حوزه کامپیوتر برای اکتشاف عمیق داده هاست . داده کاوی از اطلاعات پنهانی که برای برنامه ریزیهای استراتژیک و طولانی مدت میتواند حیاتی باشد پرده برداری میکند . این تکنولوژی یکی از روشهای سودمند در یافتن اطلاعات مفید در بین حجم عظیمی از اطلاعات است . داده …

فنی و مهندسی

پروژه درباره داده کاوی در جهت ارتقا و بهبود آموزش عالی,پروژه,داده,کاوی,در,جهت,ارتقا,و,بهبود,آموزش,عالی