پروژه درباره معماری

توضیحات

پروژه درباره معماری

پروژه درباره معماری


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۹     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : اینجا می‌ توانست یک توقفگاه کوچک ییلاقی باشد. قطارهایی که در اینجا توقف می‌کنند از تعداد انگشتان دست هم کمترند اما آنهایی که نمی ایستند ده برابر تعدادشان بیشتر است. ساختمانی در ییلاق Satolas-TGV   فیلمی از کاترین آوا: ۱۹۸۰ تی جی وی (TGV) قطارهایی پرسرعت فرانسه یک موفقیت است. شرکت خطوط راه آهن فرانسه تصمیم به گسترش خط کنونی پاریس- لیون به والانس گرفت. برای صرفه جویی در وقت، خط جدید از لیون عبور نمی‌کند بلکه از ۲۰ مایلی آن رد می‌ شود. با این روش قطارها احتیاجی به توقف ندارند و با سرعتی حدود ۳۰۰ کیلومتر در ساعت به سمت جنوب می‌آیند هیچ توقفی برنامه ریزی نشده است. بنابراین ایستگاه (TGV) جدیدی برای اینجا در نظر گفته شد. قبل از اینکه ایستگاه ساخته شود. …

پروژه درباره معماری


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۹     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : اینجا می‌ توانست یک توقفگاه کوچک ییلاقی باشد. قطارهایی که در اینجا توقف می‌کنند از تعداد انگشتان دست هم کمترند اما آنهایی که نمی ایستند ده برابر تعدادشان بیشتر است. ساختمانی در ییلاق Satolas-TGV   فیلمی از کاترین آوا: ۱۹۸۰ تی جی وی (TGV) قطارهایی پرسرعت فرانسه یک موفقیت است. شرکت خطوط راه آهن فرانسه تصمیم به گسترش خط کنونی پاریس- لیون به والانس گرفت. برای صرفه جویی در وقت، خط جدید از لیون عبور نمی‌کند بلکه از ۲۰ مایلی آن رد می‌ شود. با این روش قطارها احتیاجی به توقف ندارند و با سرعتی حدود ۳۰۰ کیلومتر در ساعت به سمت جنوب می‌آیند هیچ توقفی برنامه ریزی نشده است. بنابراین ایستگاه (TGV) جدیدی برای اینجا در نظر گفته شد. قبل از اینکه ایستگاه ساخته شود. …

پروژه درباره معماری


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۹     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : اینجا می‌ توانست یک توقفگاه کوچک ییلاقی باشد. قطارهایی که در اینجا توقف می‌کنند از تعداد انگشتان دست هم کمترند اما آنهایی که نمی ایستند ده برابر تعدادشان بیشتر است. ساختمانی در ییلاق Satolas-TGV   فیلمی از کاترین آوا: ۱۹۸۰ تی جی وی (TGV) قطارهایی پرسرعت فرانسه یک موفقیت است. شرکت خطوط راه آهن فرانسه تصمیم به گسترش خط کنونی پاریس- لیون به والانس گرفت. برای صرفه جویی در وقت، خط جدید از لیون عبور نمی‌کند بلکه از ۲۰ مایلی آن رد می‌ شود. با این روش قطارها احتیاجی به توقف ندارند و با سرعتی حدود ۳۰۰ کیلومتر در ساعت به سمت جنوب می‌آیند هیچ توقفی برنامه ریزی نشده است. بنابراین ایستگاه (TGV) جدیدی برای اینجا در نظر گفته شد. قبل از اینکه ایستگاه ساخته شود. …

فنی و مهندسی

پروژه درباره معماری,پروژه,درباره,معماری,معماری و شهرسازی,تحقیق درباره معماری