پروژه درباره موارد مورد استفاده در پروژه عمران

توضیحات

پروژه درباره موارد مورد استفاده در پروژه عمران

پروژه درباره موارد مورد استفاده در پروژه عمران


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۸     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آئین نامه ها و استانداردها و نرم افزارهای مورد استفاده در پروژه الف) آئین نامه ها و استانداردهای مورد استفاده ۱) مبحث ششم مقررات ملی ساختمانی ایران (بارگذاری) در محاسبات مربوطه به زلزله از این آئین نامه استفاده خواهد شد. ۲) آئین نامه انجمن بتن آمریکا (ACI-318) روش طراحی روش مقاومت نهائی می باشد (ULTIMALE STRENGTH DESIGN) طراحی اجزاء بتنی از قبیل فونداسیون، شناژ و سقف های بتنی بر اساس این آئین نامه انجام خواهد شد. ۳) آئین نامه انجمن فولاد آمریکا (AISC) روش طراحی، روش تنش مجاز خواهد بود. اجزاء فولادی از قبیل تیر، ستون، تیرهای فرعی سقف مرکب، بادبندها و غیره بر اساس این آئین نامه طرح خواهند شد. ۴) آئین نامه بتن ایران (آبا)- جلد اول و دوم. ۵) مقررات ملی ساختمان ایران – مب …

پروژه درباره موارد مورد استفاده در پروژه عمران


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۸     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آئین نامه ها و استانداردها و نرم افزارهای مورد استفاده در پروژه الف) آئین نامه ها و استانداردهای مورد استفاده ۱) مبحث ششم مقررات ملی ساختمانی ایران (بارگذاری) در محاسبات مربوطه به زلزله از این آئین نامه استفاده خواهد شد. ۲) آئین نامه انجمن بتن آمریکا (ACI-318) روش طراحی روش مقاومت نهائی می باشد (ULTIMALE STRENGTH DESIGN) طراحی اجزاء بتنی از قبیل فونداسیون، شناژ و سقف های بتنی بر اساس این آئین نامه انجام خواهد شد. ۳) آئین نامه انجمن فولاد آمریکا (AISC) روش طراحی، روش تنش مجاز خواهد بود. اجزاء فولادی از قبیل تیر، ستون، تیرهای فرعی سقف مرکب، بادبندها و غیره بر اساس این آئین نامه طرح خواهند شد. ۴) آئین نامه بتن ایران (آبا)- جلد اول و دوم. ۵) مقررات ملی ساختمان ایران – مب …

پروژه درباره موارد مورد استفاده در پروژه عمران


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۱۸     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : آئین نامه ها و استانداردها و نرم افزارهای مورد استفاده در پروژه الف) آئین نامه ها و استانداردهای مورد استفاده ۱) مبحث ششم مقررات ملی ساختمانی ایران (بارگذاری) در محاسبات مربوطه به زلزله از این آئین نامه استفاده خواهد شد. ۲) آئین نامه انجمن بتن آمریکا (ACI-318) روش طراحی روش مقاومت نهائی می باشد (ULTIMALE STRENGTH DESIGN) طراحی اجزاء بتنی از قبیل فونداسیون، شناژ و سقف های بتنی بر اساس این آئین نامه انجام خواهد شد. ۳) آئین نامه انجمن فولاد آمریکا (AISC) روش طراحی، روش تنش مجاز خواهد بود. اجزاء فولادی از قبیل تیر، ستون، تیرهای فرعی سقف مرکب، بادبندها و غیره بر اساس این آئین نامه طرح خواهند شد. ۴) آئین نامه بتن ایران (آبا)- جلد اول و دوم. ۵) مقررات ملی ساختمان ایران – مب …

فنی و مهندسی

پروژه درباره موارد مورد استفاده در پروژه عمران,پروژه,درباره,موارد,مورد,استفاده,در,پروژه,عمران