پروژه سیستم حقوق و دستمزد حسابداری

2,000 تومان

پروژه سيستم حقوق و دستمزد حسابداري

رشته حسابداري

نوع فايل: word (قابل ويرايش)

تعداد صفحات: 61

توضیحات

پروژه سیستم حقوق و دستمزد حسابداری

 

رشته حسابداری

 

فهرست مطالب:

تقدیر و تشکر: ۳

تقدیم به: ۴

مقدمه: ۸

بیان مسئله. ۹

سیستم حقوق و دستمزد  payroll system.. 10

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد. ۱۱

اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستمزد. ۱۲

دایره برنامه ریزی تولید: ۱۳

دایره ثبت ورود و خروج پرسنل: ۱۳

کارت ساعت  time card. 13

ماشین ساعت زن time clock. 14

کارت اوقات کار: ۱۵

دایره حقوق و دستمزد    Payroll Department: 15

دایره پرداخت : ۱۶

دایره حسابداری حقوق و دستمزد. ۱۷

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد :Payroll Accounting. 18

کنترلهای داخلی حسابداری حقوق و دستمزد. ۱۹

قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد. ۲۱

حقوق پایه (حقوق مبنا) ۲۲

مدت کار: ۲۳

کار روز و کار شب : ۲۴

کار مختلط : ۲۴

کار نوبتی : ۲۴

اضافه کاری : ۲۵

عیدی (پاداش آخر سال) کارگران مشمول قانون کار: ۲۵

پاداش افزایش تولید: ۲۶

فوق العاده مأموریت : ۲۶

حق اولاد و عائله مندی: ۲۷

تعطیلات و مرخصی ها ۲۸

کسورات حقوق و دستمزد. ۲۹

کسورات توافقی : ۲۹

پیش پرداخت : ۳۰

کسورات قانونی : ۳۰

اجرائیات : ۳۱

بیمه. ۳۱

بیمه بیکاری.. ۳۴

شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری.. ۳۵

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری.. ۳۵

حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری.. ۳۶

لیست بیمه. ۳۶

سیستمی شدن حقوق و دستمزد در صنعت بیمه. ۳۷

مالیات.. ۳۹

درآمد مشمول مالیات حقوق. ۴۰

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق. ۴۰

طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن. ۴۰

سیستم های حقوق و دستمزد. ۴۱

سیستم های مبتنی بر زمان. ۴۲

سیستم های پارچه کاری.. ۴۲

طرح های مبتنی بر پاداش… ۴۲

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد : ۴۲

ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی : ۴۴

چهارچوب نظری پروژه ۴۵

مزایای غیر نقدی مستمر – مزایای غیر مستمر. ۴۵

نظریه و عامل عرضه و تقاضا ۵۳

سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیونها (تشکلها/نهادهای صنفی) ۵۴

نظریه و عامل قدرت پرداخت.. ۵۴

نظریه و عامل بهره‌وری.. ۵۴

عامل قوانین و مقررات دولتی.. ۵۵

نظریه و عامل هزینه زندگی.. ۵۵

نظریه ها و عوامل فرهنگی و ارزشی.. ۵۶

تجزیه و تحلیل: ۵۷

نتیجه گیری: ۵۸

پیشنهادات : ۵۸

پیوست: ۵۹

Sheet  لیست حقوق ودستمزد: ۵۹

Sheet  دستمزد اضافه کاری و غیبت: ۶۱

پروژه سیستم حقوق و دستمزد حسابداری

 

مقدمه:
موضوع پروژه درباره حقوق و دستمزد می باشد.

منظور از حقوق و دستمزد (Payroll) پرداخت هزینه ای است که به جبران فعالیت‌های کارکنان در هر موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می گردد. هزینه حقوق و دستمزد بیانگر سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات است و به عنوان یکی از عوامل بهاء تمام شده مستلزم اندازه گیری ، کنترل و تجزیه و تحلیل مستمر می‌باشد.

البته منظور از حقوق مبلغ ریالی و جنبه های مادی، جبران سازی بوده و بدیهی است که جنبه های انگیزشى نیز از اهمیت خاص خود برخوردار است که خارج از مفهوم حقوق ودستمزد قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه منظور از دستمزد، پرداختى است که مبناى محاسبه آن، ساعت است و شیوه پرداخت به کارگران بوده و منظور از حقوق، پرداخت هایى است که ماهانه محاسبه وپرداخت می گردد و نوعاً مربوط به پرداخت کارمندان می باشد. حقوق تخصیصی برای برای هر کارمند شامل مزایا و کسورات می باشد که مزایای را می توان در مواردی همچون حقوق مبنا، فوق العاده شغل، عائله‌مندی، فوق العاده محل خدمت، فوق العاده جذب، و غیره نام برد و موارد کسور نیز می‌تواند شامل مالیات ، بیمه عمر، بیمه حقوق ۲۷ درصد، بازنشستگی ، وام صندوق و غیره باشد.

کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه‌هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه و حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان یا مؤسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، سناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۶۱

 

لطفاً برای مشاهده متن کامل پروژه سیستم حقوق و دستمزد حسابداری محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان

  • پروژه سیستم حقوق و دستمزد حسابداری
  • سیستم حقوق و دستمزد حسابداری
  • پروژه سیستم حقوق و دستمزد حسابداری
  • سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری