پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ظروف تفلون

توضیحات

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ظروف تفلون

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ظروف تفلون


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۳۸     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی :  ردیف               موضوعات                 4ـ۱ تامین مواد اولیه منطقه ـ درصد داخلی  75 درصد و خارجی ۷۵ درصد (منشا بر حسب قیمت) ۵ـ۱ تعداد  کارکنان مدیریت   (یا مهندس ) :  7 نفر پوستر  تولیدی (تکنسین ۷ نفر کارگر ۲۴ نفر) کل پرسنل واحد : ۳ ۸ نفر ۶ ـ۱ تاسیسات زیربنائی توان برق kw : فرآیند  تاسیسات ، اضطراری کل توان برق مورد نیاز : ۲۰۰ کیلو وات  کیفیت و میزان  مصرف روزانه آب : ۱۲ متر مکعب  نوع و مقدار مصرف روزانه سوخت فرآیند : ۲۲۰ لیتر گازوئیل نتایج و چگونگی رفع آلودگی م …

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ظروف تفلون


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۳۸     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی :  ردیف               موضوعات                 4ـ۱ تامین مواد اولیه منطقه ـ درصد داخلی  75 درصد و خارجی ۷۵ درصد (منشا بر حسب قیمت) ۵ـ۱ تعداد  کارکنان مدیریت   (یا مهندس ) :  7 نفر پوستر  تولیدی (تکنسین ۷ نفر کارگر ۲۴ نفر) کل پرسنل واحد : ۳ ۸ نفر ۶ ـ۱ تاسیسات زیربنائی توان برق kw : فرآیند  تاسیسات ، اضطراری کل توان برق مورد نیاز : ۲۰۰ کیلو وات  کیفیت و میزان  مصرف روزانه آب : ۱۲ متر مکعب  نوع و مقدار مصرف روزانه سوخت فرآیند : ۲۲۰ لیتر گازوئیل نتایج و چگونگی رفع آلودگی م …

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ظروف تفلون


↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :۳۸     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی :  ردیف               موضوعات                 4ـ۱ تامین مواد اولیه منطقه ـ درصد داخلی  75 درصد و خارجی ۷۵ درصد (منشا بر حسب قیمت) ۵ـ۱ تعداد  کارکنان مدیریت   (یا مهندس ) :  7 نفر پوستر  تولیدی (تکنسین ۷ نفر کارگر ۲۴ نفر) کل پرسنل واحد : ۳ ۸ نفر ۶ ـ۱ تاسیسات زیربنائی توان برق kw : فرآیند  تاسیسات ، اضطراری کل توان برق مورد نیاز : ۲۰۰ کیلو وات  کیفیت و میزان  مصرف روزانه آب : ۱۲ متر مکعب  نوع و مقدار مصرف روزانه سوخت فرآیند : ۲۲۰ لیتر گازوئیل نتایج و چگونگی رفع آلودگی م …

کارآفرینی ، طرح توجیهی

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ظروف تفلون,پروژه,کارآفرینی,کارخانه,تولید,ظروف,تفلون,تحقیق درباره ظروف تفلون