پروژه گلخانه38 صفحه word | قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از تحقیق ساختمان گلخانه چوب استحكام چوب كمتر از آهن و آلومينيوم است و نور كمتري را به داخل گلخانه وارد مي كند. قابليت هدايت حرارت در آن كم است. بايد آن را با مواد نفتي از جمله نفتنات مس 2 درصد يا نفتنات روي(Cuprinol) آغشته كرد. هرگز نبايد چوب را با موادي از جمله جوهر قطران يا كريوزوت(Creosote) و پنتاكلروفنول(Pantachlorophenol) رنگ كرد، چون دود حاصل از اين مواد سمي بوده و براي گياه مضر است. از چوب انواع درختان از جمله درخت غول يا درخت ماموت(Redwood)، درخت سليمان(Cedrus)، درخت كاج و درخت سرو(Cupressus) به عنوان اسكلت گلخانه استفاده مي شود. قارچ ها با تغذيه از چوب باعث پوسيدگي آن مي شوند، چون قارچ ها در دماي 29-21 درجه سانتيگراد و هوايي با رطوبت بيش از 20 درصد رشد مي كنند و گلخانه داراي اين شرايط مطلوب براي رشد قارچ ها مي باشد. حشرات از جمله موريانه ها با تغذيه از چوب باعث از بين رفتن آن مي شوند. قبلا سمومي از جمله آلدرين، ديلدرين و هپتاكلر با خاك مخلوط مي كردند و از اين راه با موريانه ها مبارزه مي ك …